Objednávky

1. Provozovatel zajistí pobyt na základě platné objednávky a sdělení všech potřebných údajů osobou odpovědnou za uzavření smlouvy o ubytování mezi klientem a provozovatelem.

2. Objednávku je možno provést:

 • e-mailem: vladimir.bejvancicky@skoda-js.cz
 • na č. tel.: 378 042 315 prac. dny 6 – 14 hodin
 • GSM: 607 714 775 denně 8 – 18 hodin
 • faxem: 378 042 048
 • poštou - na adresu:
  RS Butov s.r.o.,
  Orlík 266, 316 06 Plzeň
 • přímo: v RS Butov-ŠKODA

3. Po přijetí objednávky potvrdí provozovatel zájemci o pobyt termín a číslo chaty (event. pokoje) a zašle mu přihlášku k pobytu. Klient přihlášku vyplní a zašle co nejdříve zpět. Na základě vyplněné přihlášky provozovatel vystaví ubytovací poukaz, který zašle klientovi spolu s platebními doklady – záloha a doplatek (obvyklá výše zálohy je cca 50 % z předpokládané celkové ceny poukazu).


Platební podmínky

1. Platby záloh a doplatků lze provádět po přidělení variabilního symbolu

 • platebním příkazem v KB a. s., pob. Plzeň, č. účtu 4849310217/0100
 • poštovní složenkou typu "A" na výše uvedený účet
 • fakturou
 • převodem z účtu na náš výše uvedený účet
 • hotově v sídle provozovatele na adrese:
  KOVO ŠKODA JS a. s.,
  Orlík 266, 316 06 Plzeň

2. Rezervace je pro provozovatele závazná v okamžiku přijetí zálohy. Nedodržení termínu splatnosti opravňuje provozovatele ke zrušení rezervace.

3. Termíny splatnosti doplatků

 • u sezónních pobytů obvykle 6 týdnů před předpokládaným nástupem rekreace
 • u mimosezónních pobytů je možno doplatek provést při příjezdu na místě

Upozornění:

 • Při nástupu pobytu složí zodpovědná osoba u provozovatele zálohu na klíč k chatě ve výši 300,- Kč. Před odjezdem - při předání chaty v původním stavu, vrácení klíče a povlečení bude záloha v plné výši vrácena. Případné poškození na majetku RS Butov hradí objednavatel pobytu.


 • Při pobytech, na které nebyly předem vystaveny ubytovací poukazy, předloží při příjezdu všichni rekreanti osobní doklady k zaevidování do knihy ubytovaných.

KONTAKT:

RS Butov s.r.o.
Orlík 266, 316 06 Plzeň

Tel: +420 606 838 949

info@ldt.cz.cz
http://www.butov.cz

 

mapa

 

 

 
   
česky deutsch www.butov.cz www.idatanet.eu